QUẠT SENKO

Quạt treo tường SENKO Có Remote TR828 / 1628

Mã SP.SENKO TR828

Giá: 465,000 VND

Giá cũ: 535,000 VND

Quạt treo tường 2 dây SENKO TC16

Mã SP.SENKO TC16

Giá: 345,000 VND

Giá cũ: 445,000 VND

Quạt đứng Senko DD868/DD1602

Mã SP. Senko DD868/DD1602

Giá: 490,000 VND

Giá cũ: 550,000 VND

Quạt hộp 4 tấc Senko BD850/BD1410

Mã SP.Senko BD850/BD1410

Giá: 445,000 VND

Giá cũ: 520,000 VND

Quạt đứng Senko DTS107/DTS1609

Mã SP.Quạt đứng Senko

Giá: 445,000 VND

Giá cũ: 515,000 VND

Quạt điện đứng SENKO LTS106A/LTS1632

Mã SP.SENKO LTS106A/LTS1632

Giá: 420,000 VND

Giá cũ: 495,000 VND

Quạt điện đứng SENKO DH873/DH1600

Mã SP.SENKO DH873/DH1600

Giá: 410,000 VND

Giá cũ: 550,000 VND

Quạt điện để bàn SENKO B113/B1213/B1216

Mã SP.SENKO B113/B1216

Giá: 270,000 VND

Giá cũ: 325,000 VND

Quạt điện để bàn SENKO B303/B1210

Mã SP.SENKO B303/B1210

Giá: 270,000 VND

Giá cũ: 325,000 VND

Quạt hút thông gió Senko H100 25W

Mã SP.Quạt hút gắn tường 1 chiều

Giá: 185,000 VND

Giá cũ: 235,000 VND

Quạt hút thông gió Senko H200 35W

Mã SP.Quạt hút gắn tường 2 chiều

Giá: 265,000 VND

Giá cũ: 315,000 VND

Quạt hộp 3 tấc Senko BD860/BD1012

Mã SP.Senko BD860/BD1012

Giá: 305,000 VND

Giá cũ: 390,000 VND

Quạt điện đứng SENKO LS103/LS1630

Mã SP.SENKO LS103/LS1630

Giá: 345,000 VND

Giá cũ: 420,000 VND

Quạt treo tường 2 dây SENKO TC1886

Mã SP.SENKO TC1886

Giá: 425,000 VND

Giá cũ: 490,000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Senko HT150 30W

Mã SP.Quạt hút âm trần 1 chiều

Giá: 255,000 VND

Giá cũ: 315,000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Senko HT200

Mã SP. Quạt hút âm trần 1 chiều

Giá: 265,000 VND

Giá cũ: 315,000 VND

Quạt hút thông gió âm trần Senko HT250 40W

Mã SP.Quạt hút âm trần 1 chiều

Giá: 275,000 VND

Giá cũ: 350,000 VND

Quạt treo tường 2 dây SENKO TC1622

Mã SP.SENKO TC1622

Giá: 380,000 VND

Giá cũ: 490,000 VND

Quạt trần đảo SENKO TD105

Mã SP.SENKO TD105

Giá: 375,000 VND

Giá cũ: 450,000 VND

Quạt điện để bàn SENKO B102

Mã SP.SENKO B102

Giá: 225,000 VND

Giá cũ: 270,000 VND

Quạt bàn B3 mạ Crom Senko BX1282 / BX1212

Mã SP.Senko BX1282 / BX1212

Giá: 300,000 VND

Giá cũ: 35,000 VND

Quạt điện đứng SENKO L1338/L1638

Mã SP.SENKO L1338/L1638

Giá: 320,000 VND

Giá cũ: 390,000 VND

Quạt treo tường 2 dây SENKO TC1620

Mã SP.SENKO TC1620

Giá: 375,000 VND

Giá cũ: 455,000 VND

CỬA HÀNG TRUNG HIẾU