NỒI CƠM ĐIỆN

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG KC-10 - DUNG TÍCH 10 LÍT

Mã SP.KC-10

Giá: 1,950,000 VND

Giá cũ: 2,200,000 VND

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG KC-8 - DUNG TÍCH 8.0 LÍT

Mã SP.KC-8

Giá: 1,650,000 VND

Giá cũ: 1,800,000 VND

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG KC-5.6

Mã SP.KC-5.6

Giá: 1,100,000 VND

Giá cũ: 1,300,000 VND

Nồi cơm điện nắp rời Kim Cương KC-4.2L

Mã SP.KC-4.2L

Giá: 1,000,000 VND

Giá cũ: 1,200,000 VND

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG KC-3.6

Mã SP.KC-3.6

Giá: 950,000 VND

Giá cũ: 1,100,000 VND

Nồi cơm điện nắp rời Kim Cương 2,8L

Mã SP.2,8L

Giá: 420,000 VND

Giá cũ: 450,000 VND

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.8L/G

Mã SP.1.8L/G

Giá: 390,000 VND

Giá cũ: 420,000 VND

NỒI CƠM ĐIỆN KIM CƯƠNG KC-1.8

Mã SP.KC-1.8

Giá: 300,000 VND

Giá cũ: 320,000 VND

Nồi Cơm Điện Nắp Rời Kim Cương 15R (1.5L)

Mã SP.15R

Giá: 290,000 VND

Giá cũ: 310,000 VND

Nồi Cơm Điện Kim Cương 12R (1.2L)

Mã SP.12R

Giá: 260,000 VND

Giá cũ: 270,000 VND

Nồi Cơm Điện Nắp Rời Kim Cương 0.8L (0.8L)

Mã SP. 0.8L

Giá: 240,000 VND

Giá cũ: 250,000 VND

Nồi Cơm Điện Kim Cương 0.6LB (0.6L) - Trắng

Mã SP.0.6LB

Giá: 220,000 VND

Giá cũ: 220,000 VND

CỬA HÀNG TRUNG HIẾU